×

Hastane İlk Öğretim Okulu


TARİHÇE
Milli Eğitim Bakanlığı ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılmış olan protokol gereğince; uzun süreli hastaneye bağımlı çocukların eğitim ve öğretimlerini sağlamak üzere ilköğretim düzeyinde Hastane okullarının açılması ile ilgili protokol 28.04.1994 tarihinde Erciyes Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı adına da Sayın Müsteşar V. Bener Cordan tarafından imzalanmıştır.

PROJE GRUPLARI
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İlköğretim Okulunun proje gereğince Bakanlık adına Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Üniversitemiz adına ise Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi yürütmektedir.


MİSYONUMUZ
Çocuklarımızın kendine özgü niteliklerini yitirmeden eğitim almalarını hedefliyoruz.


VİZYONUMUZ
Eğitimin çocuklarımıza mutlu ve başarılı bireyler olma isteği ve yeteneğini kazandırmak olduğuna inanıyoruz.


EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI
Okulumuz Mustafa ERASLAN - Fevzi MERCAN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde hizmet vermektedir. Çocuk kliniklerinde tedavi gören hastalara eğitim-öğretim hizmeti vermekte olup, bu çalışmalarımızı Adölesan ve Hematoloji Çocuk Nöroloji, Çocuk Enfeksiyon bölümlerindeki dört sınıfımızda hizmet vermekteyiz. Birleştirilmiş sınıflar programına uygun alanda olup, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflara eğitim-öğretim hizmeti sunulurken, altıncı, yedinci, sekizinci sınıf öğrencilerine de kaynak kitaplar ve testlerle faydalı olmaya çalışıyoruz. Servisler gezilerek hastanemizde okul olduğu anlatılmakta, sağlığı yerinde olan öğrenciler sınıfa davet edilmekte, sınıfa gelen öğrencilerle sınıflarına göre kaynak kitaplar, testler verilerek bire bir çalışmalar yapılmakta, bu çalışmalar geldiği okulun temaları göz önüne alınarak sürdürülmektedir. Bazı derslerde yetersiz olanlarla seviye yükseltme çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken öncelikle öğrencinin sağlık durumu ve yapılacak tedavilerin aksatılmamasına dikkat edilmekte, ilgililerden izin alınarak yapılmaktadır. Yatar durumda olan öğrencilere yatak başı eğitim-öğretim verilmekte, istemeyen öğrenciler zorunlu tutulmamaktadır. Yatar durumda olan öğrencilerin eğitim-öğretim hakkından en iyi şekilde yararlanmaları için gayret edilmekte, bu öğrencilerin toplumun bir ferdi olduğu düşünülerek, kendilerini dışlamalarına fırsat vermeme gayreti içindeyiz. Çoğu zaman birebir konuşmalar yapıp morallerini yükselterek yaşama tutunmalarını sağlamak için çabalıyoruz. Yatar hastalara görsel ve işitsel eğitim vermeye gayret ediyoruz. Yatar durumda olan bu öğrenciler görsel ve işitsel eğitim-öğretimden mutlu olduklarını belirtiyorlar. Bu tür eğitim-öğretim çalışmalarının daha da geliştirilerek öğrencilerin hizmetlerine sunmaya gayret ediyoruz. Bilgi edinmenin yaşının olmadığını her yaşta yeni bilgiler öğrenileceğini vermeye gayret ediyoruz. Boşa zaman harcamaktansa kitap okuyarak zamanını değerlendirme alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. Fersiz gözlere fer olmaya, karanlık dünyaya ışık olmaya, karanlıklara yeni ışıklar katmaya çaba harcıyoruz.


SOSYAL FAALİYETLER
Bazı günler sosyal faaliyetler olarak öğrencilerin yaş günü kutlamaları yapılarak ufak hediyeler verilmekte, üniversite öğrencileri tarafından tiyatro, palyaço, müzik, eğlence, moral günleri yapılmakta, öğrencilerin yaptıkları resimler servis koridorlarında sergilenmektedir. Okuma- yazma öğrenmeye istekli olan erişkinlere de okuma-yazma eğitimi verilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye okuyor kampanyası kapsamında refakatçilere kitap verilerek okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılmaktadır. Hasta çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişmelerini normal sürdürebilmeleri için araç ve gereçlerin tespit edilerek, hastane idaresi tarafından alınmıştır.


İSTATİSTİKİ BİLGİLE
 E.Ü. Hastanelerinde öğrenim gören hasta çocukların yıllara göre dağılımı(1994–2007)


Yıllar            Sayı
1994-1995   475
1995-1996   642
1996-1997    765
1997-1998    659
1998-1999    540
1999-2000   320
2000-2001   472
2001-2002    522
2002-2003   508
2003–2004  656
2004–2005  536
2005-2006  484
2006-2007  555
2007-2008  668
2008-2009  678
2009-2010  627
    TOPLAM  9107

9107 öğrenci eğitim-öğretim görmüştür. Hastaneye yatan hasta öğrencileri arasında Kayseri İl Merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Aksaray, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kahramanmaraş ile diğer çevre illerin ilçelerinden olan Şarkışla, Gemerek, Gürün, Divriği,Yıldızeli, Saimbeyli, Tufanbeyli, Darende, Zara ile yurdun diğer çeşitli yerlerinden gelen hasta öğrenciler ağırlıktadır. Evde ve Hastanede, Eğitim Hizmetleri Yönergesi (Şubat 2010 ve 2629 sayılı Tebliğler dergisi) Bireylerin başarılarının değerlendirilmesi, kayıtlı bulunduğu okuldaki diğer öğrenciler gibi yapılır. Ancak hastanede eğitim hizmetinden yaralanan bireyin başarısının değerlendirilmesi için en az bir ay süreyle hastane okuluna devam etmiş olmaları gerekmektedir. Hastanede bir aydan daha az süre yatarak tedavi gören bireylerin eğitimleri ise sorumlu olduğu öğretim programları esas alınarak okuma-yazma, problem çözme, resim yapma ve benzeri serbest çalışmalar şeklinde sürdürülmektedir. Okullarına, Hastane İlköğretim Okulu Öğrenci Kayıt ve Bilgi Formu ile ilköğretime devam Belgesi düzenlenerek posta veya velilere imza karşılığı teslim edilmekte olup, kayıtlı bulundukları Okul idaresine teslim etmeleri sağlanmaktadır. 10 gün ve üzerinde yatan hasta öğrencilerin kayıtlı olduğu okul müdürlüklerine elden veya posta ile ilköğretim kurumları devam belgesi gönderilmektedir. Yıl boyunca hastanemizde yatarak tedavi edilen öğrencilerin durumlarını belirten devam belgesi, not çizelgesi, kayıtlı bulundukları ilköğretim okul müdürlüklerine, hastane yönetimince elden gönderilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
TELEFON: (0.352) 207 66 66 İÇ HAT : 25007
MAİL : eutipfakhasio@kasyerimelikgazi-meb.gov.tr
ADRES : Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri İlköğretim Okulu TALAS/KAYSERİ

Kategori