×

TarihçeFakültemiz Haziran 1975 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile yapılan Protokol gereğince Kayseri Devlet Hastanesi Cerrahi Bloğuna taşınmış, böylece Kayseri'de Erciyes Üniversitesinin ilk nüvesi 4 Doçent, 23 Öğretim Görevlisi 39 Asistan ve 3 uzmanla atılmıştır.


18.11.1978 tarih ve 2175 sayılı kanunla Kayseri Üniversitesinin kurulmasıyla kurucu Fakültesi olarak Hacettepe Üniversitesinden ayrılmıştır.


22.6.1982 tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır.

Kategori