×

Özellikli Hizmetler


Özellikli Hizmetler
Acil Servis
Onkoloji
Kapsamlı Onkoloji Merkezleri (KOM)
 - Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezleri (OTTM)
 - Onkoloji Hizmet Birimleri
 - Kemoterapi + Ayaktan Tedavi Merkezi
 - Tıbbi Cihaz ve Donanım Planlaması
 - Cerrahi Onkologlar
 - Tıbbi Onkoloji
 - Radyasyon Onkolojisi
 Kalp ve Damar Cerrahisi Hizmetleri
  - Erişkin Kalp ve Damar Hastalıkları Hizmetleri
Pediatrik Kalp ve Damar Hastalıkları
Yenidoğan Yoğun Bakım
Prematüre Retinopatisi
Çocuk Yoğun Bakım
Erişkin Yoğun Bakım
Yanık Tedavi Merkezi (Girişim ve Tescil Başlatıldı)
El Cerrahisi Hizmetleri
Kemik İliği ve Organ Nakli Hizmetleri (JACIE Sertifikası)
 - Erişkin Kemik İliği Transplantasyon
 - Pediatri Kemik İliği Transplantasyon
Organ Nakli Hizmetleri 
Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri
Anjiyo Ünitesi
Diyaliz Eğitim
Diyabet Okulu
ERCP ve İleri Gastroenterolojik Tedavi
Perinatal Merkezler
ROP Prematüre Retinopatisi ve Tedavi Merkezleri
Uyku Laboratuvarı
Engelli Sağlık Kurulu Raporu Düzenleme ve Yetkili Sağlık Tesisleri
Engelli Sağlık Kurulu Raporu Düzenleme ve Yetkili Hakem Hastaneler
Nükleer Tıp
Patoloji Odyoloji Hizmeti
Radyasyon Onkoloji
Terapötik Aferez
Nörogirişimsel İşlemler
Çocuk Hastalarda  Anestezi Altında MR CT
Kornea Nakli Merkezi
Çocuk Psikiyatri
Tüp Bebek Merkezi
Laboratuvar – İmmünoloji
Nütrisyon TPN
Bölge Kan Merkezi (Süreli)

Kategori