×

Satın Alma


Sekreter
Telefon :
437 49 20 - 23075    Fax : 437 52 88


Tacım DEMİRTAŞ        Döner Sermaye İşletme Müdürü


SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

İŞLETME MÜDÜRÜ V.
Tacım DEMİRTAŞ
 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞUNDA BULUNAN ÜNİTELER ve BAĞLI BİRİMLER
 

 
  • İlaç & Tıbbı Malzeme Kurulu (Üye)
  • Yönetim Kurulu
  • Ek Ödeme Komisyonu
 
GELİR TAHAKKUK VE FATURALAMASATIN ALMA GİDER TAHAKKUK BİRİMİTAHAKKUK BİRİMİ
  Hast. Müd. Yard.
H.İbrahim ÇULHACI
                      

     Remzi ÇİLTAŞ
Gülender HASGÜL
(Birim Sorumlusu)

A-Faturalama
B-
Gelir Tahakkuk

Burhan ODABAŞI

Klinik Araştırma Birimi

 

A-İHALE BİRİMİ
 Ayşegül KILIÇ
(Birim Sorumlusu)

A-İhale Birimi
-    Tıbbi Cihaz Alımları
-    Demirbaş Malzeme Alımları

B-DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİ
Gazi GÖK
(Birim Sorumlusu)

A-Tıbbi Sarf Malzeme Alımları,
B-Hasta Başı Reçete
C-İcra Takibi
D- Doğrudan Temin
  -   22 d Cerrahi Sarf Malzeme Alımları
  -   22 f sözleşmeler
  -   Bakım Onarım Hizmet Sözleşmeleri
  -   DMO Alımları

Gider Tahakkuk

TAHAKKUK BİRİMİ


4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU'NA GÖRE SATIN ALMA USUL ve ESASLARI
MAL ALIMI           HİZMET ALIMI           YAPIM İŞİ DANIŞMANLIK           HİZMET ALIMI

Doğrudan Temin Yolu ile Alım ve İhale (Açık,Pazarlık,Belli İstekliler Arasında) Usulu ile Alım

KAMU İHALE MEVZUATI 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞME KANUNU İLGİLİ GENELGE, TEBLİĞ ve YÖNETMELİKLER

Telefon : 0352 437 49 20 - 23075
e-posta: satinalma1@erciyes.edu.trKategori