×

Hastane İlaç Listesi


    Hastanemiz eczanesinde mevcut olan ilaç listesi aşağıdadır. Her gruptan birkaç ürün bulunmaktadır.İlaç isteklerinde benzer gruplardan tercih yapılması gerekmektedir.
    Örneğin ACE inhibitorlerinden bir kaçı alınmaktadır. ACE inhibitorü kullanılacağından bu gruptan seçilmeli, eczanede olmayan ürün istenmemelidir. Aynı gruptan ürün mevcut ise başka bir ürünün temin edilmeyecek ve reçete dışarı çıkarılmayacaktır.
    Ancak depoda hiç bir ürünün bulunmadığı gruplar dışarıdan temin edilecektir.
Antienfeksiyon İlaçları
Antineoplastik İlaçları
Hormon İlaçları
İmmun Sistem İlaçları
Kalp ve Damar Hast. İlaçları
Kan İlaçları
Kulağa Göze Buruna Etki Eden İlaçlar
Merkezi Sinir Sistemi İlaçları- 2
Mide ve Bağırsağa Etki Eden İlaçlar
Muhtelif İlaç Kategorileri
Otonom Sinir Sistemine Etkili İlaçlar
Sıvıya ve Elektrolite Etki Eden İlaçlar
Solunum Yollarına Etki Eden İlaçlar
Not: Bütün dosyalar PDF formatındadır.

Kategori