×

Emzirme Politikamız


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ EMZİRME POLİTİKASI

1. Kurumumuzda anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla bir emzirme politikası oluşturulmuştur.
   a) “Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla ilgili Uluslararası Yasa” ve Dünya Sağlık Asamblesi’nin ilgili kararları eksiksiz şekilde uygulanmaktadır.
   b) Personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan, yazılı bir “bebek beslenme politikası” oluşturulmuştur.
   c) Sürekli izleme ve veri yönetim sistemleri kurulmuştur.
2. Personelin emzirme konusunda annelere destek olmak için gereken bilgi, yetkinlik ve becerilerle donatılması sağlanmaktadır. Konu ile ilgili eğitim faaliyetleri düzenli olarak sürdürülmektedir.
3. Hamile kadınlar ve aileleri anne sütü ile beslenmenin yararları, emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda bilgilendirilmektedir.
4. Annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede ten-tene temas kurması sağlanarak, en kısa sürede emzirmeye başlaması ve temasın kesintisiz şekilde sürmesi için annelere destek olunmaktadır.
5. Emzirmenin başlatılması, sürdürülmesi ve sık karşılaşılan güçlüklerin yönetilmesi konusunda annelere destek olunmaktadır.
6. Tıbbi bir zorunluluk olmadıkça yenidoğanlara anne sütünden başka herhangi bir yiyecek veya sıvı verilmemektedir.
7. Annelerin bebekleri ile bir arada tutulması ve günün 24 saati aynı odada kalmaları sağlanmakta ve bebek her istediğinde emzirilme teşvik edilmektedir.
8. Annelere bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanımaları ve bunlara yanıt vermeleri konusunda destek olunmaktadır.
9. Biberon ve emzik kullanımı ve riskleri konusunda annelere danışmanlık hizmeti verilmektedir.
10. Ebeveynler taburculuk işlemleri öncesinde, kendileri ve bebekleri için emzirme konusunda sürekli destek ve bakım hizmetlerine erişim sağlayabilecekleri merkezlerle ilgili bilgilendirilmektedir.


YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM EMZİRME POLİTİKASI

Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde, Başarılı Emzirmenin 10 Adımı doğrultusunda oluşturulan Emzirme Politikamıza ek olarak aşağıdaki koşullar sağlanmaktadır.
1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan sağlık personelimiz anne sütü ve emzirme danışmanlık eğitimini almış ve bu danışmanlığı verebilme becerisine sahiptir. Eğitim düşük doğum ağırlıklı ya da riskli bebekleri kapsamaktadır.
2- Yenidoğan Yoğun Bakımlarda yatan bebekler eğer emzirilemiyorsa, doğumu takiben ilk 6 saat içinde annenin memelerinin sağılması ve süt üretiminin devamlılığı için bu işlemin her 2-3 saatte bir tekrar edilmesi sağlanmakta ve anneler bu konuda bilgilendirilmektedir.
3- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde izlenen bebeklere tıbbi bir gereklilik olmadığı sürece kendi annelerinin sütü verilmektedir. Anne memesini alamayacak bebeklere kap, enjektör veya orogastrik sonda ile anne sütü verilmekte ve anne memesini alabilecek duruma geldiklerinde hemen emzirilmeleri sağlanmaktadır. Anne sütünün yetersiz olduğu durumlarda emzirme destekleyicileri ile relaktasyon sağlanmaktadır.
4- Anne bebek birlikteliği, annenin eğitimi ve emzirme pratiği için serviste uygun koşullar sağlanmaktadır.
5- Anne ve bebeğin mümkün olduğunca ten-tene teması sağlanmakta, kanguru bakımına önem verilmekte, teknik aracılar ve ayrıntılar azaltılmaktadır.

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ BEBEK DOSTU HASTANE KOMİTESİ

Prof. Dr. Tamer GÜNEŞ
Prof. Dr. Meda KONDOLOT
Prof. Dr. Musa KARAKÜKÇÜ
Prof. Dr. Habibe ŞAHİN
Doç. Dr. Arda BORLU
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÖZDEMİR
Başhemşire Aysel UĞUR
Başhemşire Yardımcısı Asuman SÖNMEZ
Hemşire Derya ATMACA
Hemşire Hülya KARAKAŞ
Hemşire Serap MERAL H
emşire Melahat ERENSOY
Diyetisyen Demet ÖZTEKİN

Kategori